Samtaler.net

En samtale


Jeg tilbyr individuelle samtaler der jeg hjelper deg med å finne dine egne svar, rydde i tankene eller å ta valg. Du kan ta opp små eller store livsspørsmål, problemstillinger eller tanker du ønsker å få større klarhet i. Du bestemmer selv tema for samtalen, og kan bruke dette forumet til å se på veivalg i livet, samlivsproblemer, verdikonflikter, utfordringer du står i på jobben og ellers i livet.

Bjørn Årstad

Min rolle er å være den aktive lytter som stiller oppfølgingsspørsmål og holder fokuset i samtalen. Med utgangspunkt i din egen fortelling og livssituasjon gjør vi en felles utforskning og kan bl.a. se på hvilke verdier du selv ønsker å følge i livet.

"I samtale med Bjørn har jeg fått klarhet rundt dilemmaer jeg står ovenfor i dagliglivet, jeg har blitt tydeligere for meg selv og jeg står stødigere i mine beslutninger." Peter Svenning

"Jeg har særlig likt det åpne, vennlige rommet som man trer inn i hos Bjørn. Han har møtt meg med ro og tilstedeværelse og jeg har følt meg trygg i samtalene med ham og kjenner at arbeidet hans er grundig og ærlig. En konstruktiv og fin måte å møte seg selv på." Anne Kristiansen

Ring meg gjerne for en uforpliktende prat.
Tlf: 911 85 331/SKYPE: Vasudev108
Mvh Bjørn


Next page: Bjørn Årstad Seyffarth